Üniversite Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü

Üniversite Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü, Üniversite’de üretilen bilginin sanayiye yönlendirilmesi, sanayinin ihtiyaçlarının uzman akademisyenlere aktarılıp projelendirilmesi konusundaki ilişkiyi yürütür. Bu kapsamda;

  • Üniversite–sektör işbirliği faaliyetlerini gerçekleştirir ve bu süreçte proje geliştirme/yönetim hizmetleri sağlar.
  • Üniversitede üretilen bilgi ve sektörün ihtiyaçları ekseninde, araştırmacılarla Sektörde yer alan aktörlerin işbirliği halinde çalışabilmesini ve akademik bilgi birikiminin Sektördeki Ar-Ge projelerinde kullanılmasını sağlar.
  • Üniversitenin iş dünyasına yönelik olarak sahip olduğu yetkinlikleri, kaynakları ve işbirliği imkânlarını tanıtır.
  • Sektörden gelecek talepler doğrultusunda Üniversite içerisinde uygun proje paydaşları bulur.
  • Sektörle araştırmacıların ortak Ar-Ge projelerinde eşleştirilmesi, işbirliğine yönelik kontratların oluşturulması, projelerin yürütülmesi sırasında verilecek koordinasyon hizmetlerini ESTÜ–TTO A.Ş. ile birlikte sağlar.