Fikri Haklar ve Ticarileşme Koordinatörlüğü

Fikri Haklar ve Ticarileştirme Koordinatörlüğü, akademisyen, sanayici ve öğrenciler arasında fikri mülkiyet hakları konusunda farkındalık oluşturma, fikri ve sınai hakların korunması ve ticari değere dönüşmesi için ilgili süreçlerde destek olur. Bu kapsamda;

  •      Üniversitede Sınai Mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek proje ve çalışmaları belirler. Ticarileşme potansiyeli olan çalışmaların korunması ve ticarileştirilmesi  süreçlerini yürütür.
  •      Teknoloji transferi faaliyetlerini Üniversitenin Politika ve Esaslarına uygun şekilde gerçekleştirir.
  •      Sınai Mülkiyet, Fikri Mülkiyet ve Teknoloji Transferi ile ilgili ülke mevzuatlarını takip eder ve mevzuatlar çerçevesinde süreçlerin oluşturulması ve yürütülmesini sağlar.
  •      Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının korunması konusunda, öğretim elemanı ve öğrencilere bilgi verir ve başvuru sürecinde destek sağlar. 
  •      Patent başvurusu öncesi patent ön araştırması yapar, başvuru dosyasının hazırlanmasını ve başvuru sürecinin takip edilmesini sağlar.
  •      Geliştirilen teknolojinin teknoloji olgunluk seviyesinin belirlenmesi ve yol haritasının çıkarılmasında diğer koordinatörlüklerle iş birliği yapar.
  •      Geliştirilen teknolojinin teknoloji raporunun hazırlanması sürecini yürütür ve ticari değerlemesini yapar.
  •      Üniversite öğretim elemanlarına ve öğrencilerine ait fikri mülkiyet haklarının sektöre aktarılması sürecinde ilgili kurum/kuruluşlarla iletişime geçer, Politika ve Esaslar çerçevesinde lisans/devir görüşmelerini yürütür, sözleşme aşamalarına destek olur.
  •      Ticarileştirilebilir sınai hakları belirlemede diğer koordinatörlükler ile iş birliği yapar. Fikri mülkiyet haklarının sektöre aktarılması sürecinde ilgili kurum/kuruluşlarla birebir iletişime geçilmesi için ÜSİ ve Girişimcilik Koordinatörlükleriyle birlikte çalışır.
  •      Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda yararlanılabilecek mevcut destekler konusunda yol gösterir.

Buluş bildirim formu için tıklayınız