Koordinatörlükler

Bilgi ve İletişim Koordinatörlüğü

Ulusal Projeler Koordinatörlüğü

Uluslararası Projeler Koordinatörlüğü

Üniversite Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü

Fikri Haklar ve Ticarileştirme Koordinatörlüğü

Girişimcilik Koordinatörlüğü