Bilgi ve İletişim Koordinatörlüğü

ESTÜ TTO faaliyetlerinde farkındalık oluşturulması, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetlerini gerçekleşmesini sağlar. Bu kapsamda;

  • Teknoloji yönetimi, ticarileştirme faaliyetleri, girişimcilik ve inovasyona yönelik bilgi ve içerik üretimini sağlar.
  • Yeni teknolojiler, Ar-Ge sistematiği vb. konularda eğitim organizasyonları düzenler ve üniversite–sanayi işbirliğine yönelik çeşitli bilgilendirme etkinliklerini düzenler.
  • İş dünyasının; Ar-Ge projeleri yürütme, Üniversiteyle işbirliği yapılması, ortak proje geliştirme, teknoloji ve inovasyon konularında bilgi sahibi olmasını sağlar.
  • Birimin Üniversiteye ve Sektöre yönelik olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerin tanıtımını yapar, sunulan hizmetlerin çeşitliliğinin arttırılması konusunda aldığı geri bildirimlere göre ilgili Koordinatörlüklere önerilerde bulunur.
  • Birim faaliyetleriyle ilgili olarak İnternet sitesinde ve sosyal medya mecralarında gerekli iletişimi sağlar.