Personel Listesi

 TTO Yönetici           

Öğr. Gör. Dr. Orkun Başkan

orkunbaskan@eskisehir.edu.tr

8765

Bilgi ve İletişim Koordinatörü

Öğr. Gör. Merve Ertuğrul Kuşçu

merveertugrul@eskisehir.edu.tr

8771

Ulusal Projeler Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Gülçin Baysal 

g_baysal@eskisehir.edu.tr

7517

 Ulusallararası Projeler Koordinatörü

Araş. Gör. Dr. Ece Yurdusevimli Metin

eceyurdasevimlimetin@eskisehir.edu.tr

7777

Üniversite Sektör İşbirliği Koordinatörü

Öğr. Gör. Seher Sarı

seher.sari@eskisehir.edu.tr

7777

Fikri Haklar ve Ticarileştirme Koordinatörü

Özlem Tigin

ostigin@eskisehir.edu.tr

8766

Girişimcilik Koordinatörü

Öğr. Gör. Selim Himet Şahin

selimhikmetsahin@eskisehir.edu.tr

8770

İdari İşler Sorumlusu

Müh. Özge Helvacı 

ozgehelvaci@eskisehir.edu.tr

7519