Eskişehir Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Eskişehir Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ESTÜ TTO), üniversitenin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden elde edilen değerli sonuçları ticarileştirerek toplumun ve endüstrinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Ulusal ve uluslararası projelerde rehberlik eden, endüstri işbirlikleri ve üniversite-sektör işbirlikleri sağlayan, fikri hakların korunması ve ticarileştirme süreçlerini yöneten ve girişimcilik ekosistemini destekleyip teşvik eden ESTÜ TTO, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin araştırma ve inovasyon potansiyelini en üst düzeyde faydaya dönüştürmeyi amaçlamaktadır.