Ulusal Projeler Koordinatörlüğü

ESTÜ TTO Ulusal Projeler Koordinatörlüğü, projenin fikir aşamasından tamamlanmasına kadar olan süreçte destek sağlamaktadır. Bu kapsamda;

  • Üniversite ve sektörün çeşitli hibe destek programlarından etkin şekilde yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemlerini gerçekleştirir.
  • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK vb. kurumların destek programları hakkında bilgilendirme etkinliklerini organize eder.
  • Ulusal proje çağrılarını Üniversiteye duyurur ve tematik çağrılarda ilgili öğretim elemanına birebir bilgilendirme, projelendirme ve bütçelendirme konularında destek verir.
  • Destek Programlarına yönelik proje yazımı konusunda eğitimler düzenler.
  • Üniversite–Sektör işbirliği doğrultusunda üretilen proje fikirlerine uygun fon kaynaklarını önerir.
  • Sektörün önerdiği alanlarda ve konularda projelerin oluşturulmasına danışmanlık yapar ve destek sağlar. Destek projelerinin yazımı ve uygulanması konusunda danışmanlık hizmeti verir.