Girişimcilik Koordinatörlüğü

Girişimcilik Koordinatörlüğü, bölgede girişimcilik ve inovasyon kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlar. Bu kapsamda;

  • Yeni ürün ve teknolojilerin girişimcilik, inovasyon ve şirketleşme yoluyla ticarileştirilmesini gerçekleştirir.
  • TR 41 bölgesi başta olmak üzere Türkiye’de inovatif fikir ve projelerin ortaya çıkmasını ve olgunlaşmasını sağlayarak bunların gerçekleştirilebilir iş planlarına dönüşmesini destekler.
  • Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak öğretim elemanı ve üniversite öğrencileri tarafından yürütülecek girişimcilik faaliyetlerini destekler.
  • Ar-Ge fikri olan öğretim elemanı ve öğrencilerin, söz konusu fikirlerinin projelendirilmesi ve pazara aktarılması sürecinde hukuk ve idari işlemleri gibi konularda danışmanlık, eğitim vb. hizmetler verilmesi konularında diğer koordinatörlüklerle birlikte çalışır.
  • Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde şirket kurmalarını teşvik eder ve başvuru sürecini destekler.
  • Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin ESTÜ kuluçka merkezleri ve hızlandırıcı programlarında yer almalarını teşvik eder.
  • Kuluçkada yer alacak iş fikirlerini desteklemek amacıyla mentor desteği, iş planı hazırlama ve şirketleşme sürecinde iş rehberliği hizmetleri sağlar.
  • İş fikri olan girişimci adaylarının yeni şirketler kurmasına ve kurulu start-up’ların sağlıklı bir büyüme ve yatırım fırsatlarına ulaşmalarına yönelik destek yapıları ve programlar organize eder.